Miks ja kuhu on vaja paigaldada biopuhasti?

Paljud piirkonnad on nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega  ja seal pole lubatud kasutada septik-imbväljaku lahendust. Puhastamata reovee juhtimine veekogusse või immutamine maasse reostab põhjavett ja võib halvendada elusloodust ja pinnaveekogude seisundit. Võib reostuda joogivesi, veekogud ja läbi nende levida ka erinevad haigused.

*Kõik reoveekäitlus lahendused peavad olema kooskõlas omavalitsustega siis on esimene samm uurida välja, et millist reoveelahendust on võimalik teie kinnistule paigaldada. Konemies OÜ pakutavad biopuhastid vastavad kõikidele tänapäevastele keskkonnanõuetele.

Mahuti või biopuhasti?

Paigaldades mahuti oma reoveesüsteemi lahenduseks võib tunduda esmapilgul lihtne ja soodne valik. Kogu reovesi juhitakse mahutisse ja lahendus ei riku joogivett ega loodust. Kuid kuna kogu hoone reovesi (köök,wc,pesuruumid,tootmisruumid jms) on suunatud mahutisse siis vajab selline lahendus pidevat tühjendamist ja jälgimist. Pidev tühjendamine või ülisuure mahuti paigaldamine võib osutuda lõpuks küllaltki kulukaks.

Biopuhasteid paigaldatakse enamjaolt hajaasustusaladel paiknevate eramajapidamistesse.

* Hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel või neid ei ole üldse. Hajaasustusalaks on valdav osa Eesti külade territooriumist*

Kuna ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus sellistel aladel puudub siis biopuhastussüsteem on parim lahendus reovee käsitlemiseks.

Biopuhasti puhastab hoonest tuleva reovee ja see suunatakse maasse või veekokku. Erinevalt mahutist ei ole reovee läbilaskmise kogus piiratud.

Biopuhasti hoolduseks on 1-2 aasta tagant biopuhastisse tekkinud jääkmuda eemaldamine. Hooldust saab läbi viia kas Konemies spetsialist, sobilik fekaaliveo ettevõte või biopuhasti kasutaja ise.